1970

6

KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN

Ved Kommunalreformen i 1970 blev Tikøb sognekommune og Helsingør købstadskommune lagt sammen til én samlet kommune, Helsingør Kommune. I 1970 blev Ove Thelin valgt til det daværende Frederiksborg Amtsråd. Samme år, da Helsingør kommune blev sammenlagt med Tikøb kommune, blev han valgt som den første borgmester i den nye storkommune med over 55.000 borgere.

Byrådet godkender en samarbejdsaftale mellem Det Særlige Bygningssyn, Nationalmuseet og Helsingør Kommune om udarbejdelse af en bevaringsplan for den gamle bydel.

ARBEJDSFORDELING

Den nysammenlagte kommune opdeler og fordeler de forskellige planopgaver mellem de gamle administrationer fra Tikøb og Helsingør.

Stadsingeniøren bliver placeret i Helsingør og hører nu under Helge Ursin Knudsen med ansvar for havne, værker og sanering.

Kommuneplanlægning, Bygningsinspektoratet, Park og Vej, Miljø og Bygningstjenesten hører under Christian Steen Petersen, der er placeret på Mørdrupvej i Espergærde.

En saneringsafdeling oprettes på Rådhuset i Stengade for at varetage gennemførelsen af saneringsarbejdet under ledelse af ingeniør J. Eckhardt-Hansen.