1967

1

MENNESKER OG TRAFIK I HELSINGØR

Registrering og trafiktælling i Stengade, Bjergegade og Stjernegade i Helsingør 
bykerne af Jan Gehl.

Registreringen lægger grundlaget for etablering af gågader i bykernen. Samme år bliver det første stykke af Bjergegade omlagt til gågade. Stjernegade bliver gågade i 1970, og først nogle år senere bliver der anlagt gågade i Stengade.

Menn og Trafik-2