1971

10

OVERSIGTSPLANER

Som følge af kravene i Saneringsloven foretages en gennemgang af alle bygninger i bykernen med henblik på at kvalitetsbedømme og klassificere byen.

Oversigtsplaner vedr. sanering: Kvalitetsbedømmelse 1970.


Oversigtsplaner vedr. sanering: Tidsfølgeplan 1971

Helsingør Saneringsundersøgelse –
redegørelse for oversigtsplan og tidsfølgeplan 1971 Stads- og Havneingeniørens Kontor og saneringskonsulent, arkitekt Troels Smith