1972

12

BORGERMØDER

Kommunen afholdt en række borgermøder i perioden november 1971 til marts 1972 for at orientere og engagere borgerne. Her deltog borgmester Ove Thelin, medlemmer fra byrådet, Chr. Steen Petersen og byplanarkitekt Kristian Larsen, m.fl. modeller for udvikling af byarealer og kommunens samlede befolkningsudvikling.

EN BYs BEVARING OG UDVIKLING

Jesper Tvedes film om bevaringsindsatsen af Helsingørs gamle bykerne.

Der er gamle klip fra borgermøderne på 36 min. 54 sek inde i filmen.

INTERNORDISK KONFERENCE

Ejendomudvalget deltager i en internordisk konference i Sandefjord i Norge med temaet: ”Om fælles problemer for vore byer”.