1972

12

BORGERMØDER

Kommunen afholdt en række borgermøder i perioden november 1971 til marts 1972 for at orientere og engagere borgerne. Her deltog borgmester Ove Thelin, medlemmer fra byrådet, Chr. Steen Petersen og byplanarkitekt Kristian Larsen, med flere modeller for udvikling af byarealer og kommunens samlede befolkningsudvikling.

EN BYS BEVARING OG UDVIKLING

Jesper Tvedes film om bevaringsindsatsen af Helsingørs gamle bykerne.

Der er klip fra borgermøderne 36:54 min. inde i filmen.

INTERNORDISK KONFERENCE

Ejendomsudvalget deltager i en internordisk konference i Sandefjord i Norge med temaet: ”Om fælles problemer for vore byer”.