1973

14

BYPLANVEDTÆGT NR. 19 UNDERSKRIVES

Partiel byplanvedtægt nr. 19 for Helsingør Bykerne

Med borgmester Ove Thelins og stadsingeniør Chr. Steen Petersens underskrift på Partiel Byplanvedtægt nr. 19 den 8. oktober 1973 bliver projektet med restaureringen af den historiske bykerne officielt skudt i gang.

Året efter godkendes vedtægten af Miljøministeriet og tinglyses endeligt i 1975. Byplanvedtægten skulle betragtes som en ”rammebyplan”, der ville gælde i overgangsperioden, indtil der karré for karré var udarbejdet detaljerede
saneringsplaner og/eller byplanvedtægter for hele bykernen.