1973

15

DEN FØRSTE KARRÉ-SANERING

Forberedelserne til en karré-sanering forløb i tre faser, hvor der for hvert trin blev udfærdiget og udsendt et orienterende hæfte.

Trin 1: Orange hæfte med saneringsforslag: Helsingørs gamle bydel – Karré 62
Forslag til sanering, september 1972.

Trin 2: Rødt hæfte med ændringer og tilføjelser mv.: Helsingørs gamle bydel – Karré 62.
Internt arbjdshæfte som mellemstadie før endelig saneringsplan, november 1973.

Trin 3: Brunt hæfte. Den tinglyste saneringsplan for renoveringen af hele karréen inklusiv en økonomisk plan for processen.
Bevarende sanering i Helsingør Saneringsplan Karré 62, februar 1974.