1973

15

DEN FØRSTE KARRÉ-SANERING

Forberedelserne til en karré-sanering forløb i tre faser, hvor der for hvert trin blev udfærdiget og udsendt et orienterende hæfte.

Trin 1, orange hæfte med saneringsforslag:  Helsingørs gamle bydel – Karré 62
Forslag til sanering, september 1972 

Trin 2, rødt hæfte med ændringer og
tilføjelser mv.:
Helsingørs gamle bydel – Karré 62
Internt arbjdshæfte som mellemstadie
før endelig saneringsplan, november 1973

Trin 3, brunt hæfte. Den tinglyste saneringsplan for renoveringen af hele karréen inklusiv en
økonomisk plan for processen:
Bevarende sanering i Helsingør Saneringsplan Karré 62, februar 1974