1973

17

STUDIETURE

Ejendomsudvalget rejser på studietur til Ribe, Christiansfeld og Tønder for
nærmere at forhøre sig om bevarings- og saneringsproblemer i historiske byer.