1974

19

MENNESKER OG MENINGER

Bevarende sanering i Helsingør
Mennesker og meninger
En Sociologisk undersøgelse

En spørgeundersøgelse som led i planlægningen af restaureringen og saneringen af den gamle bykerne. Man mente fra kommunens side, at den del af byen, hvor saneringen skulle foregå, havde forskellige miljøkvaliteter, som man kunne komme til at ødelægge, hvis man foretog saneringen udelukkende på et rent teknisk grundlag. Med undersøgelsen ønskede man at få et dybere indblik i borgernes oplevelse af at bo inde i den nedslidte og forfaldne bykerne.