1975

20

BYGNINGSFREDNINGSÅR

I forbindelse med Det Europæiske Bygnings- fredningsår bliver Helsingør, sammen med Lejre og Christiansfeld, valgt som eksempler på byplanlæggning i Danmark.

Helsingør blev fremhævet som en by med store værdier, men også med alvorlige udfordringer, som man var i gang med at løse på sin egen måde.

Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var formand for Den danske Nationalkomité, kom på besøg for at besigtige arbejdet med byfornyelsen i bykernen.

Et særligt undervisningsmateriale bestående af lysbilleder og kassettebånd omkring temaet ”bevaringsspørgsmål” blev udviklet specielt til brug i skolerne.

Udstilling i Brügge, Belgien, med lysbilledshow om planlægningsarbejdet i Helsingør bykerne. Bliver senere vist i Finland, Sverige og Norge.

Ejendomsudvalget, borgmester Ove Thelin, stadsingeniør Chr. S. Petersen og andre fra administrationen tager på studietur til
Holland omkring emnet ”bybevaring”.