1976

22

PLANER FOR TOLDKAMMERET

Notat vedr. toldkammerbygningen i Helsingør

Notat vedrørende toldkammerbygningen og den tilstødende havneplads med henblik på etablering af ny og større busterminal.Kommunen planlagde at købe Toldkammeret af staten med henblik på mulig nedrivning og etablering af en ny og større busterminal for at erstatte den eksisterende terminal, der lå på Havnepladsen ved Sveasøjlen.Bygningen blev bevaret og senere omdannet til det kulturhus, vi i dag kender som Toldkammeret.