1978

24

EUROPÆISK KONKURRENCE

Europæisk konkurrence om boligmiljø.
Analyse af byfornyelsen. Helsingør bykerne 1970-1978. Planstyrelsen 1978
Fællesmarkedets sociale kommission arrangerer i samarbejde med medlemslandene en konkurrence om boligmiljø i forbindelse med forbedring og fornyelse af bykerner. Der lægges specielt vægt på de sociale aspekter af byfornyelse. Planstyrelsen, som i denne forbindelse er udpeget til at repræsentere Danmark, får godkendt, at man fra dansk side deltager med to projekter fra hhv. Helsingør og Holstebro bymidter.

Helsingør blev fremhævet af EF-Kommisionen som et særdeles godt eksempel på et projekt med fokus på arkitektoniske, økonomiske og
sociale aspekter.