1979

25

SANERING I HELSINGØR

Saneringsproceduren i Helsingør 1970-78

I forbindelse med at hele saneringsproceduren er foregået i kommunalt regi udarbejdes et notat i et samarbejde mellem Saneringsafdelingen og Statens Byggeforskningsinstitut med beskrivelser af saneringsproceduren i Helsingør. Deriblandt en nærmere beskrivelse af arbejdet med at tilvejebringe en sanerings- plan for den historiske bymidte. Notatet giver en gennemgang af de juridiske og administrative forhold, som har voldt problemer i saneringsprocessen:
Offentliggørelsen, forsaneringer, finansieringsforhold, vedtagelse i kommunen, godkendelse i ministeriet, behandling af klager og den endelige realisering af planen. Notatet peger ligeledes på fordelene ved at skifte fra de omfattende karrésaneringer til en punktvis sanering af de enkelte ejendomme.