1981

26

VEJSANERING

Med indførelsen af vejlovens §40 blev der mulighed for nytænkning i forbindelse med vejsanering. Det gav mulighed for at tilgodese den gående trafik og bylivet generelt med gågader og ”sivegader”, hvor biler og cykler med langsom kørsel kunne ledes igennem bykernen.

I løbet af en kortere årrække udsendes en række regulativer for
gadebelægninger og byens gågader og fortovs- og friluftsaktiviteter.
1981 Gadens belægning
1982 Regulativ for gågaderne i Helsingør Kommune
1983 Regulativ for fortovs- og friluftsrestauranter i Helsingør

I 1981 tildeles Helsingør Kommune Dansk Designråds IG-pris for Industriel Grafik for den nye skiltning af gader og pladser udviklet af grafikerne Ole Søndergaard og Karin Mølck.