1983

27

SANERINGSAFDELING FLYTTES

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er det af stor værdi, at der er fysisk nærhed mellem beboerne og saneringsmyndighederne.
Alligevel vælger man i 1983 at flytte sanerings – og byfornyelsesafdelingen ud til ”Radisen” hos Teknisk Forvaltning på Mørdrupvej i Espergærde.