1969

3

SKITSER OG ANALYSER

Skitse til Regulerings-og Udviklingsplan for Helsingør Bykerne, arkitekterne Niels Basse og Ole Grenness

Et forsøg på at samle og pege på nogle af de mange problemer der knytter sig til Helsingør bykernes fremtid: trafik og parkering, bevaring, sanering og byfornyelse.

Helsingør City