1992

30

TORVE OG PLADSER

1992: Vedtægt for Axeltorv og Kampergade
1995: Vedtægt for Wiibroe Plads
1995: Vedtægt for Blomstertorvet

En alsidig anvendelse af byens torve er med til at sikre, at byen bevares som en levende by. Byens borgere kan ansøge om tilladelse til stadeplads, torvehandel, kunstudstillinger, udeservering, boder, underholdning, teater, agitation m.m.
Rådhustorvet, Havnepladsen og delvist Domkirkepladsen benyttes til parkering.