1993

31

SKILTE OG FACADER 2

VEJLEDNING OG BESTEMMELSER FOR
BUTIKSSKILTE I HELSINGØR

Hæftet blev udarbejdet for at viderebringe indvundne erfaringer og retningslinjer, da man fra kommunens side ønskede at inspirere omkring butikkernes skiltning. Med billedeksempler gives der en kort gennemgang af de forskellige skiltetyper og metoder.


I 2005 udsendes et hæfte med opfølgning på skiltetemaet.
Skiltning – arkitekturpolitiske retningslinjer
Teknisk Forvaltning 2005