1999

32

BYGNINGSFORBEDRING

Med udgangspunkt i loven om byfornyelse fra 1997 beslutter Helsingør Byråd i 1999 at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg med det formål, at boligejere kunne søge støtte til istandsættelse og forskellige udskiftninger på bygninger, der var fredede eller bevaringsværdige. I den forbindelse tildeler Socialministeriet i 2005 kommunen en udgiftsramme på 2,4 mio. kr. til sanering og byfornyelse.