1999

33

REDEGØRELSE

Redegørelse for administration af:
Partiel Byplanvedtægt nr. 19 for Helsingør Bykerne

Et utraditionelt samarbejde mellem borgere, embedsfolk og politikere resulterer i denne uddybelse af den oprindelige byplanvedtægt fra 1973, suppleret med en plan for trafik, parkering, gader, torve og friarealer.