2000

34

KOMMUNEATLAS 2000

Helsingør Kommuneatlas. Byer og bygninger 2000

Med Helsingør Kommuneatlas bliver der sat fokus på de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i kommunen.

Arbejdet med Helsingør Kommuneatlas havde stået på siden 1998 og skulle give borgerne, politikerne og planlæggerne i Helsingør bedre muligheder for at vurdere, hvilke kvaliteter man ville værne om i fremtiden.

En smuk kommune – Arkitekturpolitiske mål for Helsingør Kommune. Teknisk Forvaltning 2003