2000

34

KOMMUNEATLAS 2000

Helsingør KommuneatlasByer og bygninger 2000

Med Helsingør Kommuneatlas bliver der sat fokus på de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i kommunen.
Arbejdet med Helsingør Kommuneatlas stod på siden 1998 og skulle give borgerne,
politikerne og planlæggerne i Helsingør bedre muligheder for at vurdere, hvilke
kvaliteter man ville værne om i fremtiden.


En smuk kommune – Arkitekturpolitiske mål for Helsingør KommuneTeknisk Forvaltning 2003