2004

35

HELHEDSPLAN

Lokalplan 1.101 Frilægning af Kronborgs omgivelser og den bynære havn
Lokalplan 1.102 Byggefeltet på værftsområdet

Efter skibsværftets lukning i 1983 og Miljøministeriets afvisning af planerne om kommercielt byggeri på værftsgrunden i 1990 vedtager Helsingør Byråd i april 2004 to lokalplaner for hhv. Kulturhavn Kronborg og Kulturværftet. Formålet er, at hele området omkring Kronborg skal styrkes som et kulturelt og historisk center, og at byen og borgen skal bindes bedre sammen.