2017

36

NY LOKALPLAN VEDTAGES

Aflysning af Byplanvedtægt nr. 19 og nye lokalplaner

Den oprindelige Partiel Byplanvedtægt fra den 8. oktober 1973 var en midlertidig rammeplan, som senere blev erstattet af en række lokalplaner. Helsingør Bykerne har i mere end 40 år været omfattet af Byplanvedtægt nr. 19 og med lokalplanen fra 2017 aflyses hovedparten af denne plan, som har været med til at sikre større mangfoldighed i anvendelsen af byen og bidraget til at sikre dens bevaringsværdige kulturmiljø.