2019

37

AFDELINGER SAMLES

Sanerings- og byfornyelsesafdelingen for Helsingør Kommune, der var placeret på Mørdrupvej i Espergærde, blev nedlagt i 2010. Sager vedrørende bygningsbevaring bliver herefter behandlet i Center for By, Land og Vand på Prøvestenen, som ligeledes varetager de almindelige byggesager.
I 2019 blev det vedtaget, at Center for By, Land og Vand på et tidspunkt skulle flyttes ind i nye lokaler på Rådhustorvet, hvor Bylab og Center for Økonomi og Ejendomme allerede har til huse.