1969

4

DETAILHANDELS-ANALYSE

Udarbejdelse af en rapport vedrørende den fremtidige centerstruktur inden for
Helsingør byområde.

Detailhandels-analyse, Detailhandelsprognose og alternative centerstrukturer udført af Institut for Center-Planlægning (ICP).