1971

7

SKILTE OG FACADER

Skilte og Facader
– oplæg til facadereguleringer

Som led i planlægningsarbejdet i forbindelse med etablering af gågader blev der i foråret 1971 udsendt et hæfte, der redegjorde for
skiltets og facadernes udvikling og betydning generelt og med facadeeksempler fra
Stjernegade.


Skiltets betydning
– en interviewundersøgelse

Samtidig blev der gennemført en interview- undersøgelse for at belyse skiltenes betydning i forholdet mellem kunderne og forretningerne.