1971

8

SANERINGSNOTATER

Om baggrund for saneringsarbejdet i
Helsingør, Stads- og havneingeniørens kontor, 1971

Som indledning til at opfylde kravene i sanerings- loven blev et saneringsnotat udarbejdet. Hæftet behandler især de historiske, arkitektoniske og sociologiske aspekter ved saneringsproblematikken. Hæftet blev uddelt gratis til alle borgere og blev også brugt til undervisning på kommunens skoler.
Byrådet beslutter samtidig at iværksætte
saneringen i kommunalt regi og ikke ved
selskabssanering.