1971

9

BILAGSRAPPORTER

I sommeren 1970 nedsættes en projektgruppe under ledelse af borgmesteren til at varetage den fysiske og økonomiske langtidsplanlægning for den nye sammenlagte kommunes udvikling. Forud for planlægningen af det egentlige sanerings- og byfornyelsesarbejde for Helsingør bykerne blev en række bilagsrapporter udviklet for hele kommunen af planlægningsfirmaerne Hoff & Overgaard og Gjerding & Larsen i samarbejde med kommunens tekniske og økonomiske administrationer.

Rapporter fra Teknisk Forvaltning, 1971:
Plan-data
Folke- og boligtælling 1970
Befolkningsprognose 1970-2000
Bykerne og aflastningscenter
Trafik
Skoler
Sociale institutioner
Øvrige institutioner
Kommunal økonomi
Helsingør Kommunes Dispositionsplan