BINDINGSVÆRK

5

ÅRHUNDREDGAMLE BYGGEMETODER

Bindingsværk er en bygningskonstruktion, som har været benyttet gennem mange århundreder og stadig bruges i dag.

De ældste bindingsværkshuse i Danmark er fra 1500-tallet, men ellers stammer de fleste, både i by og på land, fra 1700- og 1800-tallet.

Stengade 56

Stengade 58

KLASSISKE BYGGETEKNIKKER

Bindingsværk er en traditionel byggemetode, hvor der samles et skelet af fuldtømmer, der bærer husets tag og holder sammen på alle væggene. I bindingsværk samles tømmeret uden brug af søm, skruer og beslag. I stedet anvender man særlige nagler og tapper af træ, der effektivt og smukt låser tømmeret sammen.

Udskriv

Skitsetegning over de elementer, der indgår i bindingsværk

BEVARING AF BINDINGSVÆRK

I 1700-tallet begynder man i byerne at fjerne en del bindingsværk pga. brandfare. I stedet for at anvende den traditionelle trækonstruktion til nybyggeri stillede man i stedet krav om, at nybyggede huse skulle have facaden mod gaden opmuret i sten fra kælder til kvist.

Heldigvis er der i Helsingørs gamle bykerne stadig mange bindingsværkshuse, og der er derfor mange eksempler på flere hundredår gammelt bindingsværk, som står fint og velbevaret. I alt viser optegnelserne, at der er over 100 historiske bindingsværkshuse i Helsingørs bykerne, hvoraf det ældste er fra 1577.

Bindingsværk_HelsingørBykerne kopier

Kort over bindingsværkshuse i Helsingør

KALK OG OPMURING AF TAVL

Når konstruktionen af bindingsværk er samlet, opmures felterne mellem tømmeret til de såkaldte tavl. Til opmuring eller reparation af tavl anvendes en særlig kalkmørtel, som ikke indeholder cement. Cementblandinger er for hårde og stive til bindingsværk, som skal kunne arbejde i de skiftende vind-, vejr- og temperaturforhold, og egner sig ikke til at blive blandet med de kalkfarver, som man traditionelt anvender til at indfarve tavlene med.

Kalk er et naturprodukt, der anvendes til både opmuring og pudsning og til overfadebehandling, med eller uden farve. Kalk er specielt velegnet til bindingsværk pga. dets særlige egenskaber, da det er fugttranspor-terende, smidigt og meget holdbart, men også meget nemt at både vedligeholde og genopbygge.

sildeben

Eksempel på tavl opmuret i sildebensmønster

LINOLIE OG TRÆTJÆRE

Til bindingsværk benytter man typisk egetræ, som er lufttørret i 3–5 år. Da egetræ vokser meget langsomt, er det meget tæt i sin struktur og derfor meget robust og vejrfast, hvis det behandles korrekt.

Linolie og tjære har været benyttet til træværk i århundreder. Til overfladebehandling og imprægnering af træværk er linolie og tjære nogle af de bedste produkter, man kan benytte, særligt når man har med bindingsværk at gøre.

vedligehold

Øverst: Nyrestaureret bindingsværk.
Nederst: Farveprøver med linoliemaling.

RESTAURERINGEN AF STENGADE 20

Om restaureringen af en 1600-tals bindingsværksejendom i Helsingør