KORT OVER OG PLANER FOR BYEN

9

SÅDAN SÅ BYEN UD I 1970

KORT OVER HELSINGØR BYKERNE, ÅR 1970

Kortet viser bykernens faktiske status i 1970 opgjort omkring detailhandel, boliger, gågader, parkering m.m.

I Perspektivplanen fra november 1971 kan man læse følgende:

”Det må betragtes som tvivlsomt, om ekspansionen inden for både offentlig og privat service i de kommende årtier kan indpasses i bykernen. Det er derfor nødvendigt at stille den traditionelle bykernepolitik, centralisering, over for alternativet decentralisering for at belyse de bygningsmæssige, trafikale og økonomiske konsekvenser af de to udviklingstendenser.

SÅDAN SÅ BYEN UD I ÅR 2000

KORT OVER HELSINGØR BYKERNE, ÅR 2000

Kortet viser bykernens faktiske status i år 2000, som konsekvens af at decentraliseringsplanen blev gennemført.

Oversigten viser tillige det store omfang af byens fredede og bevaringsværdige bygninger.

I “Helsingør Kommuneatlas 2000” kan man læse følgende:

”Bykernen er enestående. Den rummer dels mange fredede bygninger, dels rester af byens ældste bebyggelse og dels mange gode, anonyme huse – foruden de offentlige bygninger. Kortet afspejler også resultaterne af den bevarings-indsats, som kommunen og private har stået for gennem de sidste 30 år.”

FORSLAG TIL CENTRALISERINGSPLAN FOR BYENS UDVIKLING  (1971)

MODEL 1: CENTRALISERING

Kortet viser bykernens forventede status (opgjort omkring detailhandel, boliger, gågader, parkering m.m.) i år 2000, hvis man valgte at følge centraliserings-modellen, i den form den blev fremlagt i 1971. 

I Perspektivplanen fra november 1971 kan man læse følgende:

”Ved centralisering vil det samlede arealkrav til butikker og parkering blive firedoblet og andrage en størrelsesorden svarende til bykernens samlede grundareal. Skal disse krav opfyldes, vil det føre til brud med bykernens bevaringsværdige struktur.”

 FORSLAG TIL DECENTRALISERINGSPLAN FOR BYENS UDVIKLING (1971)

MODEL 2: DECENTRALISERING

Kortet viser bykernens forventede status (opgjort omkring detailhandel, boliger, gågader, parkering m.m.) i år 2000, hvis man valgte at følge decentraliserings-modellen, i den form den blev fremlagt i 1971. 

I Perspektivplanen fra november 1971 kan man læse følgende:

”Ved decentralisering vil det samlede areal til butikker og parkering udgøre 1/3 mere end i dag (1971). Hovedparten vil ligge i stueplan og udgøre op til 1/3 af bykernens samlede grundareal. Indpasning af endnu større butiks- og parkeringsarealer vil bryde med hensynet til bykernens bevaring.”