SANERING OG NABOSMITTE

EN TRÆT OG NEDSLIDT BYKERNE

I dag kan det være svært at forestille sig, hvor nedslidt og forfalden Helsingørs gamle bykerne var for bare 50 år siden. Ud af af byens dengang knap 1.400 boliger blev godt 900 af dem erklæret uegnet til beboelse, hvilket gav anledning til overvejelser om at nedrive en stor del af de historiske bygninger.

SUNDTOLD OG INDUSTRITID

I dag kan det være svært at forestille sig, hvor nedslidt og forfalden Helsingørs gamle bykerne var for bare 50 år siden. Ud af af byens dengang knap 1.400 boliger blev godt 900 af dem erklæret uegnet til beboelse, hvilket gav anledning til overvejelser om at nedrive en stor del af de historiske bygninger.

SANERINGSLOVEN

I slutningen af 1960´erne udarbejdes de første trafikanalyser af bykernen samt en række udviklingsplaner for Helsingør købstadskommune. Helsingør var ikke den eneste by i landet, der havde boligproblemer, og derfor så en ny saneringslov dagens lys i 1969. Den resulterede bl.a. i, at mange gamle og nedslidte bygninger landet over blev revet ned og erstattet med moderne byggerier i beton, stål og glas.

KOMMUNESAMMENLÆGNING

I kølvandet på sammenlægningen af Helsingør købstads- kommune og Tikøb sognekommune i 1970 stod det klart, at der måtte ske noget med den nedslidte og trafikplagede bykerne i Helsingør. Bygningerne lå tæt sammenstuvet, og mange steder havde man kun fællestoiletter i gården, manglede badefaciliteter, havde problemer med fugtige og utætte boliger, og generelt var der dårlige kloak- og sanitetsforhold.

KVALITETSBEDØMMELSE

I kølvandet på sammenlægningen af Helsingør købstads- kommune og Tikøb sognekommune i 1970 stod det klart, at der måtte ske noget med den nedslidte og trafikplagede bykerne i Helsingør. Bygningerne lå tæt sammenstuvet, og mange steder havde man kun fællestoiletter i gården, manglede badefaciliteter, havde problemer med fugtige og utætte boliger, og generelt var der dårlige kloak- og sanitetsforhold.

DET STORE SPØRGSMÅL

Hvad gør man med en træt og nedslidt, århundredgammel bykerne? I Helsingør havde man allerede valgt at nedrive flere historiske ejendomme i forbindelse med opførelsen af to bankdomiciler og et moderne supermarked – men var det vejen frem?

Det store spørgsmål var derfor: Skulle man rive husene ned og anlægge en ny og moderne by, eller skulle man bevare bykernens struktur og møjsommeligt renovere de mange, gamle og historiske bygninger?