menu

GADENS FORVANDLING

SKILTEKULTUREN ØDELÆGGER BYBILLEDET

Butikkernes facader og deres skiltning har stor betydning for hele byrummets karakter og fremtræden. Med den stigende privatbilisme i 1960’erne og 1970’erne ændrer gadebilledet sig grundlæggende fra at være de gåendes gade til at blive bilernes gade. Dette fik stor indvirkning på butikkernes skiltekultur, da kunderne ikke længere kun gik forbi med 5 km/t men også susede forbi i biler. Nu var det ikke længere tilstrækkeligt med det simple laugskilt, som skomageren, optikeren eller bageren havde hængende. Butikkernes facader blev erstattet af store glaspartier eller pakket ind i alle mulige smarte beklædninger med store lysskilte i kampen om de forbipasserendes opmærksomhed. Denne øgede konkurrence om opmærksomheden havde gradvist undermineret den helhedsfornemmelse, der oprindeligt var at finde i samspillet mellem huse og skilte, deres form, farve og placering.