I anledningen af 50-året for iværksættelsen af den epokegørende renovering og restaurering af Helsingørs historiske bykerne, planlægger vi med en jubilæumsudstilling, jubilæumsfilm og en række særarrangementer.

Eventen består af flere elementer:

• En udstilling inde i bykernen
• Tema- og dokumentarfilm
• En række events i form af byvandringer, foredrag og filmforevisninger
• Et website, der samler video, artikler, fotos og dokumentation
• En større PR-kampagne via sociale medier, den trykte presse, plakater og brochurer

For 50 år siden (oktober 1973), tog man i Helsingør en enestående politisk beslutning: I stedet for at nedrive og bortsanere store dele af den forfaldne bykerne foretog kommunens politikere det, for den tid, visionære valg at renovere og dermed bevare byens alvorligt nedslidte historiske bygninger. 
Forsiden af Byplanvedtægt 19 fra 1973 

I dag virker det som en selvfølge, at vi passer på vores gamle historiske bykerne, men beslutningen dengang, og det efterfølgende årelange planlægnings- og restaureringsarbejde, placerer det som en af de vigtigste epoker i nyere dansk bygningshistorie, og det er dét, vi ønsker at markere med denne jubilæumsfejring i hjertet af den gamle bydel, hvor udstillingen vil finde sted i september og oktober 2023.

Vi har fået mulighed for at have vores udstilling i lokalerne i stueetagen, Stengade 62, lige over for hovedved- indgangen til Helsingør rådhus, i den bygning der i dag huser Sparekassen Sjælland-Fyn.

Ud fra byens omfattende billedarkiv vil vi fremvise Helsingør dengang og nu, og gennem uddrag fra video- interviews med arkitekter, politikere, embedsmænd, håndværkere og boligejere vil vi belyse de særlige omstændigheder, der gjorde, at det overhovedet blev muligt at redde byen fra den meget omfattende nedrivning og modernisering, som ellers var truende tæt på at blive en realitet. Der vil i forlængelse af udstillingen blive afholdt et eller flere jubilæums- arrangementer på forskellige lokationer i byen, bl.a. i Toldkammeret, fx. filmforevisning, foredrag og anden fejring.

Med udgangspunkt i udstillingen i Stengade 62 vil der være byvandringer gennem centrale dele af bykernen, og mindre events, reklamesøjler og videoinstallationer på Kulturværftet er også en mulighed.

Endelig vil vi med udgangspunkt i udstillingen arrangere en række events i løbet af udstillingsperioden, hvor arkitekter og andre fagfolk kan interagere med gæsterne, holde foredrag, o.lign.