Her kan du læse artikler og fortællinger og se og høre andre indlæg om Helsingør

Tilbage i begyndelsen af 1970’erne fremstod den gamle bykerne i Helsingør ganske anderledes, end hvad man ser i dag. Der kørte biler og busser igennem de gader, der nu er gågader, og mange af byens gamle bygninger var i en ganske elendig stand sammen-lignet med nutidens boligstandard, hvor alle huse og lejligheder, som en selvfølge, er velisolerede og udrustet med moderne varmeforsyning, køkken, bad og toilet.

Men dengang var situationen i mange danske byer en noget anden med en ganske nedslidt boligmasse, og flere steder i landet resulterede dette i, at man rev hele karréer af gamle bygninger ned og opførte mere moderne og tidssvarende boliger.

I og omkring Helsingørs gamle historiske bykerne valgte man heldigvis en anden vej, og bortset fra nogle enkelte steder i byen blev der taget udgangspunkt i den såkaldte by-bevarende sanering – altså en målrettet og nænsom renovering af de gamle og slidte ejendomme og boliger – i stedet for at rive ned og bygge nyt.

Dette fremsynede initiativ, som blev iværksat i Helsingør i starten af 1970’erne, blev forankret i den såkaldte Byplanvedtægt 19, som var omdrejningspunktet for den indsats, der har resulteret i, at Helsingør i dag har en af Nordeuropas bedst bevarede bykerner.

aarbog2

Vi har bidraget med et essay til Museerne Helsingørs Årbog 2021 med titlen “Den unikke restaurering af Helsingørs gamle bykerne”

I essayet giver vi et overblik over den fascinerende historie helt fra den spæde start i slutningen af 1960’erne, hvor renoveringen af området Lappen i udkanten af Helsingør blev inspirationen for den senere omfattende og fremsynede restaurering af bykernen.

Før byrådet vedtog den såkaldte Partiel Byplanvedtægt nr. 19 for Helsingør Bykerne i slutningen af 1972, stod valget mellem en centraliseringsmodel og en decentraliseringsmodel. Hvis man havde valgt den første model, ville store dele af den gamle bykerne være blevet revet ned og erstattet af moderne bygninger og parkeringshuse, men heldigvis valgte man decentraliseringsmodellen, hvor bykernen blev bevaret og istandsat, mens der i stedet blev oprettet nye, store handelscentre og beboelsesområder i satellitområder uden for den gamle by.

per radio

Radioudsendelse, august 2023: 

Ugens gæst: Fhv. arkitekt i Helsingør Kommune, Per Godtfredsen.

I 2023 er det 50 år siden, at Helsingør Kommune iværksatte en enestående bybevarende saneringsindsats, som har ført til, at Helsingørs gamle bydel – her et halvt århundrede senere – fremstår som en af Nordeuropas bedst bevarede historiske bykerner. I den anledning har Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring søsat et jubilæumsprojekt for at markere byens forbilledlige sanering og forvandling fra industriby til kulturby. Gruppen bag Jubilæumsforeningen består af arkitekt Per Godtfredsen, arkitekt Finn Strabo, filminstruktør Morten Hjertholm og producer Søren Schandorf. Vi taler med Per Godtfredsen om historien bag den bybevarende indsats, og om, hvordan byens gamle huse kan sikres fremover ud over jubilæumsdatoen.

Sendt første gang fra studiet i Radio FRI Helsingør, onsdag den 23. august 2023.
Tilrettelæggelse og interview: Flemming Vestergaard 
Hør udsendelsen på SoundCloud

IMG_20211216_153459
DSC08208
IMG_20211216_152940